מתמטיקה


מתמטיקה

" מעשה וחשבון ודעת וחכמה" (קהלת  ט,י)

כשרים והקשרים

"כשרים והקשרים" הינה תוכנית להוראת המתמטיקה בבתי הספר היסודיים. התוכנית פותחה על ידי צוות היחידה לחקר החינוך המתמטי של האוניברסיטה העברית בירושלים.

התוכנית מכילה את כל הנושאים והמיומנויות הנדרשים לפי תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך.

כל ספרי הלימוד לכיתות א' - ו' מאושרים על פי תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך.

מטרת התוכנית היא להקנות לתלמידים מיומנויות מתמטיות, כלים לחשיבה מתמטית, וליצור אצלם חוויה לימודית חיובית.

 
כיתה א'
ksharim_1.jpgksharim_2.jpgksharim_3_0.jpg
 כיתה ב'
 
ksharim_4.jpgksharim_5_0.jpg
כיתה ג'
ksharim_6.jpgksharim_7.jpg
כיתה ד'
ksharim_8.jpg

ksharim_9.jpg   
כתה ה'
http://www.matheducation.co.il/sites/default/files/books/publ/KSHE10/index.html
 
http://www.matheducation.co.il/sites/default/files/books/publ/KSHE11/index.html
 

כתה ו'

 
http://www.matheducation.co.il/sites/default/files/books/publ/KSHF12/index.html
 
http://www.matheducation.co.il/sites/default/files/books/publ/KSHF13/index.html