אתרים ללימוד אנגלית

1. http://www.starfall.com/ ללימוד אותיות, צלילים וראשית קריאה.
 
2. www.agendaweb.com - אתר ללימוד אנגלית - מיומנויות ברמות שונות.
 
3. http://www.galim.org.il/fields/english.html - אותיות, אוצר מילים, קריאה.
 
 4. http://www.literactive.com/Home/index.asp - אותיות, צלילים, קריאה.
 
5. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ - משחקים, קריאה ועוד.
 
 
 
 
בהנאה וכיף
באנגלית להשתפשף
 
זהבית ואורנית
Comments