מספרים

 

קו נקודה א

קו נקודה ב

צובעים לפי מספרים

משחק התאמה: כמות ומספר

משחק התאמה: שם ומספר

זיהוי מספרים

צובעים עם מספרים

צובעים בכיף

אוטובוס הילדים

מזהים וצובעים מספרים א

מזהים וצובעים מספרים ב

מזהים וצובעים מספרים ג
     
 

מקטן לגדול

תחרות טיפוס חבלים א

תחרות טיפוס חבלים ב

קו נקודה א

קו נקודה ב
 

סדרות א

סדרות ב

סדרות ג
 
מספרים בתחום המיליון
 


תחרות טיפוס חבלים א

השוואה - מי מתאים


פירמידת מספרים שלמים

אל האוצר
  
 
 
מספרים בלונה פארק
 
 
Subpages (1): חיבור וחיסור
Comments