לוח צלצוליםתפילת הבוקר8:00-8:15
שעור ראשון 8:15-8:50
שעור שני9:00-9:40
הפסקה9:55– 9:40
ארוחת עשר10:10– 9:55
שעור שלישי10:10-10:55
שעור רביעי10:55-11:40
הפסקה11:40-11:55
שעור חמישי11:55-12:40
הפסקת אוכל12:40-12:50
שעור שישי12:50-13:35
שעור שביעי13:35-14:20
Comments