שכבה ה'

כיתה ה'                                           


אנו חוקרים

כסף

  

למידה שיתופית כיתתית לחג הפסח - מצגת שיתופית  

https://sites.google.com/site/shleorakiva/הודעות משרד החינוך בשעת חירום