בעלי תפקידים

שושי אטיאס- מנהלת
רונית חסן ארביב-סגנית
אפרת סוקניק - יועצת