זהירות בדרכים

חינוך לבטיחות בדרכים

 כיתות א'

נושא: ללמוד תנועה
 
·        תוכנית הלימודים "ללמוד תנועה" מבוססת על פיתוח התנועה של התלמידים כבסיס לטיפוח יכולתם לבחור תגובות  
      מוטוריות, הכרתיות ורגשיות בעת ההמצאות בדרכים והשימוש בהם.
·        הפעילויות כוללות יסודות תנועתיים ומושגים מעולם הבטיחות.
 

כיתות ב'

נושא: הליכה בטוחה וחציית כביש
 
לאחר שהתלמיד עבר את תכנית הלימודים בכיתה א' (ללמוד תנועה) לומד התלמיד את התנית של כיתה ב' והיא כוללת:
 
·        התלמיד יכיר ויבין כללי יסוד בבטיחות בדרכים.
·        התלמיד יכיר באחריותו האישית להתנהגות בדרכים.
·        התלמיד יכיר את דרכי החצייה הנכונה והבטוחה.
·        התלמיד יזהה מהן הסכנות בכביש וברחוב.
·        התלמיד יציית לבעלי תפקידים שונים בדרכים (שוטר, 
      מתנדב משמר אזרחי, מורה ומשמרות זה"ב)
 
  
כיתות ה'
ילמדו השנה את נושא "עצמאים בשטח".
נערוך חידון בין שתי הכיתות בנושא זהירות בדרכים ונצא להדרכה בחדרה בנושא רכיבה על אופניים.
 
על ידי לימוד נושא חשוב זה מהכיתות הנמוכות, נוכל לתת לילדים מושגים בסיסיים וכמו כן, לעזור להם לשמור על עצמם הן בדרכם לבית הספר והן מחוצה לו
Comments